Sisli Ortam Oluşturma(Making Fog) (TR/EN) – Uygulamalı Photoshop Dersleri

SON.jpg

Uygulamalı Adobe Photoshop CC derslerinin bu bölümünde bir görsele nasıl sis ekleriz, onu göreceğiz. Uygulamada kullanacağımız görseli aşağıdaki linkten indirebilirsiniz.

In this tutorial, we will see how to add fog/mist to photo by using Adobe Photoshop CC

Amaç

  • Photoshop CC’de görsele sis ekleme

Öğrenilecekler

  • Filter > Render > Clouds kullanımı
  • Hue/Saturation özelliği
  • Maske Kullanımı

Photoshop CC’de Sisli Ortam Oluşturma (Making Fog)

Uygulamamızı görseli Photoshop’ta açarak başlayalım.

Open up your image by using Adobe Photoshop CC

Click here to view full size

Bu görselin bir kopyasını almamız gerekiyor. Klavyeden Ctrl+J tuşlarına basarak bir kopyasını alalım. Sonra da Image > Adjustments > Hue/Saturation seçeneklerini seçerek görselimizin saturasyon ayarını düşürelim. Ayarlar aşağıdaki gibidir:

Duplicate the layer by using press Ctrl+J. Change the layer’s Saturation by going to Image > Adjustments > Hue/Saturation. Settings are as below.

Click here to view full size.
Click here to view full size

Şimdi de Layers panelini kullanarak Hue/Saturation Adjustment Layerını ekleyelim. Layers panelinde “Create Adjustment Layer” ikonuna tıkladıktan sonra Hue/Saturation özelliğini seçelim. Ayarlar aşağıdaki gibidir.

Click “Create Adjustment Layer” on the Layers Panel. Then select Hue/Saturation. Settings are as below. (Saturation : -100, Lightness +100)

Click here to view full size.

Klavyeden ‘D’ tuşuna basarak default renkleri getirelim. Bu layer seçili iken Gradient Tool aracına tıklayalım. Üst toolbardan “Foreground to Transparent” ve Linear seçeneklerini seçelim.

Click ‘D’ key to bring up default colors. Then click Gradient Tool when selecting the Hue/Saturation layer. Gradient Settings : Foreground to Transparent, Linear

Click here to view full size.

Gradient ayarlarını yaptığımıza göre şimdi de uygulamasını yapalım. Elimiz Shift tuşuna basılı iken resmin altına tıklayıp üstüne doğru mouse’ u sürükleyip bırakalım.

Now apply the Gradient. To do this, while holding the Shift key, click below the picture and drag up and release the mouse click

Click here to view full size.

Sis havası vermek için çalışmamıza bulut ekleyelim. İlk olarak yeni bir layer ekleyelim. Bu layerın Blending Mode özelliğini Screen olarak değiştirelim.

Add a new layer. Change the layer blending mode to Screen.

Click here to view full size.

Default renkler için tekrar “D” tuşuna basalım. Beyaz rengi üste getirmek için de klavyeden “X” tuşuna basalım. Sonra da Filter > Render > Clouds seçeneklerini seçerek bulut ekleyelim.

Press “D” key to bring default colors. Then press “X” key to change white to black color. Go to Filter > Render > Clouds to add clouds.

Click here to view full size.
Click here to view full size.

Resmin hangi bölümünde sis olmasını istiyorsak bu sis layerını orayı kapatacak şekilde Ctrl+T ye basarak boyutlandıralım.

Press Ctrl+T keys to resize the cloud layer to where you want your mist located.

Click here to view full size.

Şimdi Image menüsüne tıklayalım, Adjustments > Levels seçeneklerini seçelim. Ayarlar aşağıdaki gibidir.

Go to Image > Adjustments > Levels . Settings are as below.

Click here to view full size.

Filter menüsüne geçelim. Blur > Motion Blur seçeneklerini seçelim. Ayarlar aşağıdaki gibidir.

Go to Filter > Blur > Motion Blur. Settings are as below.

Click here to view full size.

Bulut layerına maske ekleyelim(beyaz). Sonra Brush Tool u seçip rengi siyah olacak şekilde alttan ve üstten boyayalım.

Click “Add vector mask” icon on the Layers panel for the cloud layer. Then select Brush Tool (black) and brush the parts you want erased.

Click here to view full size.

Son olarak Hue/Saturation layerının Opacity değerini 50-60% olacak şekilde düşürelim.

Finally, change to Opacity of Hue/Saturation layer to 50-60%.

Click here to view full size.

Çalışmamız bitmiştir. / We’re done.

Before

clouds-dawn-deganwy-1107717.jpg

After

sonraki.jpg

Teşekkürler / Thanks.

Uygulama noktasında herhangi bir sorun yaşarsanız aşağıdaki yorum panelini kullanarak iletişime geçmekten çekinmeyin lütfen. Teşekkürler.

Kaynak belirtilmeyen görseller @etasarim a aittir. / Pictures that don’t have any source belongs to @etasarim.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir